Strona Główna


REGULAMIN V EDYCJI BIEGÓW KRZYSZKOWICKICH
organizowanych przez UKS GIMNAZJON przy SSP nr 4, Zarząd i Radę Osiedla Krzyszkowice
pod patronatem Starosty Wielickiego i Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.


1.Cel imprezy: popularyzacja biegania jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej, aktywizacja i integracja niepełnosprawnych mieszkańców Krzyszkowic oraz innych miejscowości, radość i satysfakcja ze wspólnej sportowej zabawy.

2.Data: 8. 09. b.r. /sobota/ wg harmonogramu

3.Miejsce: start i meta ul. Jaśminowa obok Domu Ludowego

4.Warunki ogólne: obowiązuje dowolny strój sportowy /nie przewiduje się przechowalni odzieży/, przebieralnia i WC w Domu Ludowym, biegi odbędą się bez względu na pogodę, parking obok garaży u zbiegu ulic Krzyszkowickiej i Sadowej ok. 300 m od mety, obok plebanii /wjazd z ulicy Jaśminowej do godz. 9.45, wyjazd po 11.45.

5.Dystanse i kategorie / chłopcy i dziewczęta pobiegną razem ale klasyfikacja będzie osobna /:

  • dzieci do roku 2006 włącznie – 100 m start ul. Jaśminowa godz 10.10,
  • 2005 – 2004 – 200 m start ul. Jaśminowa godz. 10.20
  • 2003 – 2002 – 200 m start ul. Jaśminowa godz. 10.30
  • bieg integracyjny – 200 m ul. Jaśminową. Startują osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz wszyscy chętni biegacze. Uwaga – wszyscy biegną w tempie najwolniejszego uczestnika! Godz. 10.45.
  • kategorie M i K roczniki 2001 – 2000, 1999 - 1997, 1996 -1994 i starsi – bieg główny p.n. “Wielka Krzyszkowicka” ok. 1500 m ul. Jaśminowa, Krzyszkowicka, przełączka obok sklepu spożywczego, Solna, Św. Barbary, Św. Kingi, Strzelców Wielickich, Krzyszkowicka, Jaśminowa , start i meta wspólna dla wszystkich kategorii /można maszerować z kijkami – nordic walking- w tym roku brak oddzielnej kategorii, sprawdzamy popularność dyscypliny/, początek biegu o 11.00.


6.Zapisy: w dniu zawodów w Domu Ludowym w godz. 9.30 – 10.00, bez opłaty startowej, uczniów obowiązuje legitymacja szkolna i pisemna zgoda rodziców na udział w biegu lub podpisanie takiegoż oświadczenia /w tym o dobrym stanie zdrowia/ przy zapisie. Osoby dorosłe podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub przedstawiają zaświadczenie lekarskie.

7.Nagrody: dla wszystkich którzy ukończą bieg - pamiątkowy medal i dyplom /tak więc najbardziej liczy się dotarcie do mety!/ , zdobywcy miejsc I – III drobne upominki, ponadto pierwsza trójka w kat. otwartej K i M w biegu głównym otrzyma puchary Starosty Wielickiego.


OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW I DEKORACJA ODBĘDZIE SIĘ OK. GODZ. 12.30 NA MECIE PRZY DOMU LUDOWYM /po pokazach gimnastycznych UKS GIMNAZJON/.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW BIEGANIA ORAZ SZCZEGÓLNIE TYCH NIEZDECYDOWANYCH – potraktujcie start jako zabawę lub początek czegoś większego...

Trasa jest łatwa – można ją pokonać marszobiegiem.
WARTO PRZYNAJMNIEJ SPRÓBOWAĆ!!!