UKS Gimnazjon

Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" przy Szkole Podstawowej nr 4  w Wieliczce - Krzyszkowicach działa od maja 2001 r. Założony został z inicjatywy Dyrektor Szkoły p. Marii Zadrożniak. Obecnie zrzesza on około 100 osób ćwiczących w kilku grupach stworzonych ze względu na wiek oraz stopień zaawansowania gimnastycznego. W "Gimnazjonie" prowadzone są treningi z gimnastyki sportowej, na których wyselekcjonowani chłopcy 5 - 14-letni przygotowują się do startów w gronie wyczynowców ( m.in. w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Międzywojewódzkich i Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Małopolski i Krakowa, Małopolskiej Lidze Gimnastycznej oraz turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych).

        Bardzo ważną dziedziną działalności Klubu jest także szeroko rozumiana rekreacja obejmująca swym zasięgiem dzieci w wieku od przedszkolnego poprzez młodszy szkolny do gimnazjalnego a także osoby dorosłe. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej nastawione są na stymulowanie możliwie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, profilaktykę i korektę wad postawy - tak powszechnych wśród dzisiejszego młodego pokolenia a ponadto na zapewnienie ćwiczącym relaksu psychicznego i możliwości samorealizacji. Niemal od początku działa także grupa cheerleaderek. W Klubie prowadzone są również zajęcia rekreacyjne z dorosłymi. Panowie oprócz elementów gimnastyki mają do dyspozycji trening siłowo - wytrzymałościowy oraz zespołowe gry sportowe, panie uprawiają aerobik i fitness.

        Członkowie "Gimnazjonu" rekrutują się nie tylko spośród uczniów macierzystej Szkoły oraz ich rodziców. Prezes Tomasz Trzepiotowski oraz wspierająca naszą działalność Dyrektor Szkoły Agnieszka Myślak stoją na stanowisku, iż uprawiać gimnastykę powinien mieć możliwość każdy. Tak więc ćwiczą tu mieszkańcy całej Wieliczki i okolicznych miejscowości oraz Krakowa. Do dyspozycji mają coraz bogatszą bazę sprzętową pozyskaną ze środków własnych ( składki członkowskie ), od zaprzyjaźnionych klubów gimnastycznych z Krakowa, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Polskiego Związku Gimnastycznego, a także wykonaną społecznie ( firma TOP-GUM p. L. Kolarskiego oraz F.R.B.  p. K.  Dylawerskiego ). Ze środków własnych wspartych dotacją UMiG. Wieliczka i pracą trenerów oraz rodziców zawodników ukończono m.in. batut gimnastyczny /prawdopodobnie jedyny w powiecie i jeden z nielicznych w Krakowie/ oraz zakupiono wiele innego sprzętu, bez którego nie sposób uprawiać gimnastyki w wymiarze wyczynowym ale i rekreacyjnym. Klub posiada od paru lat także nadmuchiwaną ścieżkę sprężystą, która umożliwia nauczanie trudniejszych elementów ponadto znacznie uatrakcyjniając zajęcia. Cenną pomocą w funkcjonowaniu Klubu służą także inni rodzice zawodników /dziękujemy Eli Dziurman a obecnie Andrzejowi Kowalczykowi za fachową pieczę nad niniejszą stroną/. Organizację zawodów sportowych /m.in. Majówki Kolarskiej oraz Biegów Krzyszkowickich/ a także dorocznej imprezy rekreacyjnej z okazji Święta Niepodległości wspiera finansowo Starostwo Powiatowe w Wieliczce oraz Zarząd i Rada Osiedla Krzyszkowice. Pomoc świadczy także UMiG Wieliczka doceniając znaczenie tych wydarzeń w krzewieniu patriotyzmu i popularyzacji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta.

        Treningi prowadzą: dr Mirosław Kost - pracownik Zakładu Gimnastyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z trenerami  Tomaszem Bętkowskim, Barbarą Grinwald, Arturem Filusem i Henrykiem Traczem. Coroczne praktyki odbywają tu również studenci Akademii w ramach specjalizacji trenerskiej z gimnastyki sportowej. Znacznej pomocy doświadczamy również ze strony licznej grupy wolontariuszy, którym tą drogą dziękujemy.

       W planach Klubu są kolejne imprezy sportowe i rekreacyjne, podnoszenie poziomu sportowego ćwiczących, zwiększenie zasobów sprzętowych i organizacja kolejnych obozów /gimnastyczno - narciarskiego w grudniu i typowo gimnastycznego w sierpniu/ dla zawodników.  Dobrze układa się współpraca z sekcją gimnastyczną AZS AWF Kraków do której mają trafiać najlepsi zawodnicy by podnosić swe kwalifikacje w wyższych klasach sportowych /wymagających jeszcze lepszego, a zatem droższego - sprzętu gimnastycznego niż posiadany obecnie/. Wśród ćwiczących w Klubie prowadzone są też badania naukowe, które zaowocowały już kilkunastoma pracami magisterskimi i publikacjami w prasie fachowej i na międzynarodowych konferencjach z dziedziny kultury fizycznej. Wszyscy związani społecznie i zawodowo z "Gimnazjonem" żywią nadzieję na jego dalszy rozwój ku pożytkowi i radości osób w nim ćwiczących. Zapraszamy jednocześnie wszystkich chętnych a także tych niezdecydowanych do odwiedzenia tętniącej życiem sali przy ulicy Krzyszkowickiej oraz do uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach. Można nas również oglądać podczas pokazów na różnych imprezach na terenie Wieliczki i Krakowa.